Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Nhà phát triển: Ngoc Que Nguyen

Miễn phí

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh Miễn phí

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Nhà phát triển: Ngoc Que Nguyen

Ảnh màn hình

Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh
Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Mô tả bởi nhà phát triển

RATED #1 app in the App Store Vietnam in the TOP FREE APP and REFERENCE category.

The English-Vietnamese Dictionary & Phrasebook provides you a comprehensive and fastest offline dictionary combined with millions of bilingual example sentences.

REVIEWS:

"Almost perfect app for people who want to study English by idioms or phrases...Great app & keep it up."

"This is the best Vietnamese dictionary that I've ever used."

"Thật tuyệt vời! Nhờ tính năng Tra câu mà lần đầu tiên tôi có thể viết được 1 bức thư bằng Tiếng Anh."

"Quá đầy đủ cho những người đang học tiếng Anh như mình. Giao diện thuận tiện và có một kho kiến thức để tự học mọi lúc like nhiệt tình cho các bạn viết app này"

FEATURES:

• The biggest and fastest offline dictionary with millions of items of all kinds: English - Vietnamese, English - English, Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese, Technology, Economics, Finance, Thesaurus, Idioms...

• Powerful merged search: look up words by Vietnamese characters, or English, with support for wildcards and full-text search. And no need to tediously flip between all of those dictionaries to find a word - just type in your search term and instantly get a combined, frequency-sorted result list.

• Type less with smart word prediction

• Links and cross-references: easily look up character components, break down words into individual characters, look up lists of words containing a particular character, search across all dictionaries for example sentences containing a word, and even find synonyms / antonyms using our (experimental) free thesaurus add-on.

• Most common English conversation phrases and expressions.

• English verb conjugations

• Learning new vocabulary words is easy with vocabulary flashcards.

• Rules for using irregular verbs

• Basic English Grammar

• Most common phrasal verbs

• Pronunciation Tips

• Look-up for phrases in millions of high quality, hand picked dual-lingual English - Vietnamese sentences

• Natural sounding English voice using iSpeech technology

• Natural sounding Vietnamese voice using TTS Google technology

• Hyperlinks between articles and directions.

• Favorites - to quickly access frequently searched words.

• Search History to revise your recent words and phrases.

=============

ỨNG DỤNG TỪNG XẾP VỊ TRÍ SỐ 1 TRONG NHỮNG ỨNG DỤNG MIỄN PHÍ HÀNG ĐẦU TRÊN APPSTORE

Ứng dụng này cung cấp cho các bạn một bộ từ điển đầy đủ và nhanh nhất hiện nay với hàng triệu mục từ và mẫu câu song ngữ.

Các tính năng chính:

• Cung cấp đầy đủ các phương thức tra cứu từ vựng: Anh - Việt, Việt - Anh, Anh - Anh, Việt - Việt, Đồng nghĩa / Trái nghĩa, Thành ngữ, Công nghệ, Kinh tế, Tài chính,...

• Tính năng gợi ý từ thông minh

• Cung cấp hàng triệu mẫu câu song ngữ Anh - Việt.

• Phân chia động từ ở 12 thì cơ bản

• Tra cứu động từ bất quy tắc

• Học từ vựng dễ dàng qua hình ảnh và flashcards

• Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

• Tra cứu và học các cụm động từ (Phrasal verbs) thông dụng

• Tra cứu cách phát âm Tiếng Anh và Tiếng Việt

• Cung cấp tính năng phát âm với giọng đọc tự nhiên theo công nghệ của IBM

• Tra từ trực tiếp qua menu ngữ cảnh.

• Lưu trữ những từ vựng và mẫu câu ưa thích.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--