Emojidom sticker miếng dán

Emojidom sticker miếng dán

Nhà phát triển: Tetyana Beckett

Miễn phí

Emojidom sticker miếng dán Miễn phí

Emojidom sticker miếng dán

Nhà phát triển: Tetyana Beckett

Ảnh màn hình

Emojidom sticker miếng dán

Mô tả bởi nhà phát triển

● Hơn 6000 nhãn dán và biểu tượng cảm xúc miễn phí cho WhatsApp, Instagram, Snapchat, LINE, WeChat, VKontakte, qua MMS, e-mail và hơn thế nữa.
● Dễ dàng nhập các danh mục nhãn dán vào WhatsApp hoặc gửi từng nhãn dán đến các ứng dụng nhắn tin khác.
● Nhấn và giữ một nhãn dán bất kỳ và gán nhãn đó cho một số liên lạc.

Tải xuống ngay bây giờ và gây ngạc nhiên cho bạn bè của bạn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Emojidom sticker miếng dán

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--