Cùng nhau học tiếng Nhật
4.1 / 12 đánh giá

Cùng nhau học tiếng Nhật

Nhà phát triển: pengli li

Miễn phí

Cùng nhau học tiếng Nhật Miễn phí
4.1 / 12 đánh giá

Cùng nhau học tiếng Nhật

Nhà phát triển: pengli li

Ảnh màn hình

Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật
Cùng nhau học tiếng Nhật

Mô tả bởi nhà phát triển

Chương trình “Cùng nhau học tiếng Nhật” do đài NHK WORLD cung cấp. NHK WORLD là dịch vụ phát thanh quốc tế thuộc Hãng phát thanh truyền hình NHK.
Ngoài phát thanh quốc tế, NHK WOLRD còn có dịch vụ truyền hình quốc tế và dịch vụ Internet.
Thông qua hình thức kịch phát thanh, mỗi bài học sẽ cung cấp cho bạn một cách diễn đạt hữu ích. Đến bài học số 50, bạn sẽ nắm vững được 50 cách diễn đạt dễ áp dụng trong nhiều tình huống.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Cùng nhau học tiếng Nhật

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--