We Maps

We Maps

Nhà phát triển: Rage Box

Miễn phí

We Maps Miễn phí

We Maps

Nhà phát triển: Rage Box

Ảnh màn hình

We Maps
We Maps
We Maps
We Maps
We Maps
We Maps

Mô tả bởi nhà phát triển

We Maps là một ứng dụng chuyển hướng đơn giản trên Google Maps và Street View.

Những đặc điểm chính:
- Tự động chuyển cho vị trí hiện tại
- Tạo một tuyến đường trên Google Maps
- Street View mới nhất
- Tìm kiếm đơn giản
- Nhiều Pins
- Toàn màn hình
- Dữ liệu giao thông mới nhất
- Vĩ độ và Kinh độ
- Bốn loại bản đồ
- Phong cảnh
- Thiết kế bởi Meruem

Và bạn có thể sử dụng tính năng hơn!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app We Maps

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--