Máy tính‪#‬

Máy tính‪#‬

Nhà phát triển: Tim O's Studios, LLC

Miễn phí

Máy tính‪#‬ Miễn phí

Máy tính‪#‬

Nhà phát triển: Tim O's Studios, LLC

Ảnh màn hình

Máy tính‪#‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Đây là một Máy tính cơ bản. Nó có các nút bấm lớn và một thiết kế đơn giản.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính‪#‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--