trình duyệt web kép for iPad

trình duyệt web kép for iPad

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Miễn phí

trình duyệt web kép for iPad Miễn phí

trình duyệt web kép for iPad

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Ảnh màn hình

trình duyệt web kép for iPad

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhập 2 url, lên và xuống. Với các phím số và các phím con trỏ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app trình duyệt web kép for iPad

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--