đồ chơi hậu v‪ệ‬

đồ chơi hậu v‪ệ‬

Nhà phát triển: manastone inc.

Miễn phí

đồ chơi hậu v‪ệ‬ Miễn phí

đồ chơi hậu v‪ệ‬

Nhà phát triển: manastone inc.

Ảnh màn hình

đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬
đồ chơi hậu v‪ệ‬

Mô tả bởi nhà phát triển

* 7 AREA mở!
7 khu vực DREAM2 đã được cập nhật.
Giai đoạn này cũng cho biết thêm một thử thách mới trở thành.

* "đồ chơi hậu vệ" là quá nhiều khác nhau để trò chơi phòng thủ tháp thường xuyên.
Xây dựng các con đường hữu ích nhất để các giai đoạn bằng cách đạt được khối điểm, bạn có thể nâng cấp tháp và kỹ năng của bạn.
Trận qua 6 khu vực với 2 chế độ khác nhau. (dễ dàng, bình thường)

* Tính năng game
1. đồ họa Charming
2. 4 loại tháp với synastry
3. 100 nâng cấp chủ độc đáo
4. 25 thành tựu
5. rất nhiều quái vật
6. 4 kỹ năng mạnh mẽ
7. Quái vật điển

* Thách thức thứ hạng!
Chọn Khó & Setting
Chọn từ bốn khó khăn khác nhau (Easy, Normal, Hard, hoặc địa ngục)
Cạnh tranh mạng với người dùng trên khắp thế giới
Thách thức cho các cấp độ cao nhất và điểm số !!

* "Toy defender" is so much different to regular tower defense games.
Build the most useful path to the stage by gaining block points,you can upgrade your tower and skills.
Battle through 6 areas with 2 different modes. (easy,normal)

* Game features
1. Charming graphics
2. 4 kinds of towers with synastry
3. 100 unique mastery upgrade
4. 25 achievements
5. a lot of monsters
6. 4 powerful skills
7. Monster dictionary

* Challenge the ranking!
Select Difficulty & Setting
Choose from four different difficulties (Easy, Normal, Hard, or Hell)
Network competition with the users around the world
Challenge for the highest level and score !!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app đồ chơi hậu v‪ệ‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--