Winmail Viewer for iPhone and iPad

Winmail Viewer for iPhone and iPad

Nhà phát triển: Bhushan Vaghode

Miễn phí

Winmail Viewer for iPhone and iPad Miễn phí

Winmail Viewer for iPhone and iPad

Nhà phát triển: Bhushan Vaghode

Ảnh màn hình

Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad
Winmail Viewer for iPhone and iPad

Mô tả bởi nhà phát triển

Supports ioS10, iOS9, iOS8 iOS7, iOS6 and iPhone 6,7, iPhone 6,7 Plus, iPhone 5 , iPad mini, iPad Air!!

= Featured in the App Store's "What's Hot" list =
= Featured in the App Store's "New & Noteworthy" list =

> Opens all winmail.dat files

You can perform following on contents on winmail.dat attachment
- Saving image file in Camera role folder, in photo album
- Share image using twitter, Facebook, weibo
- Assign image to contact
- forwarding opened files/documents using mail
- Printing documents
- opening single files in external applications
- Copy files on clipboard

Hỗ trợ nhiều định dạng tài liệu bao gồm cả
- DOC, DOCX
- Xls, xlsx
Ppt, pptx
- PDF, txt, csv
- Cũng như hầu hết các định dạng hình ảnh như JPEG và TIFF.

Bạn có các winmail.dat các tập tin trong file đính kèm email và bạn là người sử dụng iPhone? xem nội dung của họ là đau đớn nhiệm vụ tải về Mac sau đó mở chúng? Ứng dụng này cho phép bạn xem và trích xuất nội dung của những thông báo winmail.dat (TNEF mã hóa tin nhắn) theo cách hoàn hảo.

Điều đó có nghĩa là nếu bạn nhận được winmail.dat e-mail của bạn, sau đó với 'Winmail File Viewer HD, bạn có thể xem nội dung tin nhắn văn bản phong phú và file đính kèm được nhúng vào tập tin này bằng cách sử dụng các phần mềm / ứng dụng thích hợp. Bạn có thể nhận được các winmail.dat tập tin từ người gửi những người đang sử dụng Microsoft Outlook (1997, 2000, 2003, 2007, 2010). Winmail.dat chứa tất cả các file đính kèm và tin nhắn văn bản phong phú, và không phải tất cả các khách hàng e-mail có thể nhận ra định dạng của nó. Winmail File Viewer HD là giải pháp.

XIN LƯU Ý: "Winmail File Viewer HD" ứng dụng sẽ mở ra chỉ một "winmail.dat" tập tin đính kèm có chứa các định dạng tài liệu khác nhau.


 Dưới đây là những hướng dẫn giúp:
1) Mở email và liên lạc vào biểu tượng của tập tin winmail.dat.
2) Bạn sẽ thấy màn hình "Open trong WinmailViewer" bằng cách sử dụng một vòi ngắn, nếu không sau đó tiếp tục chạm vào các biểu tượng cho đến khi toàn bộ tối hộp.
3) Một khi bạn chạm vào các biểu tượng (bên trái), sau khi một vài giây, một menu 2 lựa chọn bật lên từ phía dưới.

 4) - "Mở WinmailViewer" ứng dụng. Các tập tin winmail.dat sau đó sẽ mở ra, hiển thị các tập tin đính kèm bên trong.
*** Now save images from winmail.dat attachments directly in to Photos folder on iPhone and iPad. So you can happily see the pics even after deleting the email from your inbox.***
Option to disable this feature is also provided in settings of the application.
You can save following images formats on your iPhone/iPad,
- .tiff, .tif
- .jpg, .jpeg
- .gif
- .png
- .bmp, .BMPf
- .ico
- .cur
- .xbm
//*************************************************************//
PLEASE NOTE:
1) ON SOME DEVICES APPLICATION MAY REQUIRE REBOOT AFTER INSTALLATION.
2) IF ATTACHMENT SIZE IS LARGE THEN IT MAY TAKE SOME TIME TO OPEN IT IN VIEWER.
/*************************************************************//

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Winmail Viewer for iPhone and iPad

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--