ListeningDrill : Học tiếng anh

ListeningDrill : Học tiếng anh

Nhà phát triển: Neointro

Miễn phí

ListeningDrill : Học tiếng anh Miễn phí

ListeningDrill : Học tiếng anh

Nhà phát triển: Neointro

Ảnh màn hình

ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh
ListeningDrill : Học tiếng anh

Mô tả bởi nhà phát triển

30 phút trên đường đi làm, 30 phút trên đường đến trường,
Bạn chạy về phía giấc mơ. ListeningDrill!

***** Best of best - It is best of best for learning English and getting information by qustjdak
***** Great! - I've been looking for an app like this for a long time! Great job! by Jonathan Oliver
***** Awesome! - This is what I waiting for! by yun ro
***** Great App - This app is wonderful!! worked perfectly right out of the box! highly recommended! by Det Kat
***** Just what I wanted - Great great great by jaeyong choi

TED (Tiếng Anh + Tiếng Việt phụ đề) / cổ điển âm thanh cuốn sách / Câu chuyện cổ tích / AB lặp lại / tự động lặp lại / kiểm soát tốc độ chơi / từ vựng / đánh dấu trang / chơi trong nền / Mỹ kịch, phim tải lên ...

-----------------------------------------------
Please note

Only media files with .mp3 , .mp4 , .mov , .mph and .3gp extensions would be registered, viewed and played by the App. Media files with all other extensions will be ignored by the App.
-----------------------------------------------

If you have any questions, issues about the APP, please email insubae@neointro.com. 


- TED
- Miễn phí audiobook
- Video / audio file tải lên

Trước hết phải nói đến chức năng nghe ngoại ngữ

ListeningDril là Web dùng để luyện nghe ngoại ngữ, vì vậy bạn có thể vừa xem phụ đề vừa nghe hoặc nghe lặp lại mp4,mov,mph,3gp,mp3.

Nó là học tiếng Anh, nghiên cứu Trung Quốc, nghiên cứu Nhật Bản, nghiên cứu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nghiên cứu, nghiên cứu Hàn Quốc vv ...

[Supported Media Files]

1. mp4, mov, mpv, 3gp video files
3. mp3 audio files

[Phụ đề định dạng được hỗ trợ]

1. lrc (Karaoke Lyrics LRC)
2. smi (SAMI Captioning)
3. srt (SubRip format)


[Chức năng chính]

1. Mở Windows Explorer sao chép đơn giản các file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và các file phụ đề.
2. Toàn bộ phụ đề được biểu thị, bạn có thể dùng thanh cuộn để xem tất cả nội dung phụ đề đó.
3. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể play lại từ vị trí phụ đề đã được lựa chọn.
4. Bạn có khả năng thiết đặt play lặp lại phụ đề muốn xem. Ví dụ nếu bạn thiết đặt play phần phụ đề 5 lần thì nó sẽ tự động play đủ 5 lần sau đó mới chuyển đền phần sau.
5. Bạn cũng có thể thiết đặt chỉ play phần có phụ đề, có tựa đề
Nếu bạn thiết đặt “chỉ play phần có phụ đề”, tất cả những cảnh không có phụ đề ở phim v.v sẽ được bỏ qua và hệ thống nhanh chóng tìm phần có phụ đề để play.
6. Bạn có thể thiết play lặp lại mục nào đó
7. Bạn có thể play với tốc độ nhanh từ 0.5~ 2 lần (chỉ hỗ trợ ở iOS 5.0 trở lên)
8. Nếu bạn ghi nhớ vị trí play hiện tại theo từng mục lục, khi play lần sau có thể bắt đầu ngay từ vị trí đã dừng trước đó.
9.kiểm soát kích thước phông chữ phụ đề
10. Có thể kết hợp các file phụ đề tự động. (để nghiên cứu và cho bản dịch)

[Ví dụ cách sử dụng]

1. Tìm file bài hát hoặc phim dài tập, ngắn tập tiếng nước ngoài mà mình yêu thích
2. Tìm file phụ đề của bài hát hoặc phim ngắn, phim dài tập tương ứng
(Ví dụ: Tham khảo http://www.addic7ed.com, http://subscene.com)
3. Truyền file mp4,mov,mph,3gp,mp3 và file phụ đề đã được chuẩn bị tới ListeningDrill. (Dùng Windows Explorer để coppy)
4. Bạn vừa nhìn phụ đề ở ListeningDrill vừa nghe hoặc nghe lại mp4,mov,mph,3gp,mp3 để học theo


[Nội dung khác]

1. Trường hợp không có file phụ đề, sẽ chỉ mở file mp4,mov,mph,3gp,mp3 không có phụ đề

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ListeningDrill : Học tiếng anh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--