nhiều trình duyệt web

nhiều trình duyệt web

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Miễn phí

nhiều trình duyệt web Miễn phí

nhiều trình duyệt web

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Ảnh màn hình

nhiều trình duyệt web

Mô tả bởi nhà phát triển

Một trình duyệt web đơn giản, tải nhiều URL được nhập khi ngắt dòng và chuyển đổi các trang web bằng cách vuốt sang trái và phải.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app nhiều trình duyệt web

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--