CloudKaraoke Soncamedia

CloudKaraoke Soncamedia

Nhà phát triển: Soncamedia

Miễn phí

CloudKaraoke Soncamedia Miễn phí

CloudKaraoke Soncamedia

Nhà phát triển: Soncamedia

Ảnh màn hình

CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia
CloudKaraoke Soncamedia

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng Cloud Karaoke dùng để hát Karaoke dành riêng dòng loa karaoke di động thế hệ Cloud Box mang ký hiệu CB-xxx của Soncamedia. Đầu Karaoke được tích hợp vào Ứng dụng thay vì nằm trong loa di động. Ngoài các bài hát có bản quyền nhạc MIDI do Soncamedia cung cấp, ứng dụng này còn tổng hợp các bài hát trên các trang mạng xã hội. Các thiết bị di động khác như Smartphone, Tablet, Smart TV dùng ứng dụng Karaoke Connect để kết nối vào ứng dụng Cloud Box và nhiều người có thể cùng hát Karaoke trên những màn hình khác nhau.
Xem chi tiết trên www.soncamedia.com

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app CloudKaraoke Soncamedia

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--