Giờ Phút tính
4.0 / 1 đánh giá

Giờ Phút tính

Nhà phát triển: Quackstro

Miễn phí

Giờ Phút tính Miễn phí
4.0 / 1 đánh giá

Giờ Phút tính

Nhà phát triển: Quackstro

Ảnh màn hình

Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính
Giờ Phút tính

Mô tả bởi nhà phát triển

Giờ & phút Calculator là một máy tính đơn giản cho phép bạn dễ dàng thêm, trừ, và nhân giá trị thời gian giờ và phút mà không cần để chuyển đổi các giá trị vào thập phân của họ.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giờ Phút tính

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan