Máy tính‪·‬

Máy tính‪·‬

Nhà phát triển: Best Free Apps

Miễn phí

Máy tính‪·‬ Miễn phí

Máy tính‪·‬

Nhà phát triển: Best Free Apps

Ảnh màn hình

Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬
Máy tính‪·‬

Mô tả bởi nhà phát triển

Máy tính này đơn giản với một màn hình hiển thị rõ ràng và các nút lớn làm cho các tính toán dễ dàng. Chân dung và phong cảnh cả hai chế độ có sẵn. Ứng dụng này sử dụng các chức năng cơ bản của máy tính để làm cho đơn giản tốt nhất, máy tính miễn phí trong các cửa hàng ứng dụng.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính‪·‬

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--