Tính ngày rụng trứng của tui

Tính ngày rụng trứng của tui

Nhà phát triển: Baskaran Arunasalam

Miễn phí

Tính ngày rụng trứng của tui Miễn phí

Tính ngày rụng trứng của tui

Nhà phát triển: Baskaran Arunasalam

Ảnh màn hình

Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui
Tính ngày rụng trứng của tui

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng tính ngày rụng trứngcủa tôi là mộtứng dụng đơn giảnvà dễ sử dụngđể tính toánthời điểm rụng trứngvàxác địnhgiai đoạnthụ thai. Bạn chỉ cầnghi lại ngàyđầu tiêncủa kỳ kinh cuối cùng của bạnvàsố ngày trung bìnhtrongchu kỳ kinh nguyệtcủa bạn, ngày rụng trứng.Sau đó biểu đồ sẽ hiển thị thời gian bạn thụ thai. Quan hệ trong thời gianrụng trứng sẽ tang khả năng thụ thai.Ứng dụng này cũngcho biếtngày dự sinh nếu bạn có thaivào thời điểm đó.


Ứng dụng nàyđược thiết kế choiPhone, iPadvàiPodTouch

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tính ngày rụng trứng của tui

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--