Đồng hồ tốc độ km / h GPS

Đồng hồ tốc độ km / h GPS

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Miễn phí

Đồng hồ tốc độ km / h GPS Miễn phí

Đồng hồ tốc độ km / h GPS

Nhà phát triển: SHIGETO TAKAGI

Ảnh màn hình

Đồng hồ tốc độ km / h GPS
Đồng hồ tốc độ km / h GPS
Đồng hồ tốc độ km / h GPS
Đồng hồ tốc độ km / h GPS
Đồng hồ tốc độ km / h GPS

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng đồng hồ tốc độ kỹ thuật số GPS miễn phí đơn giản hiển thị tốc độ (km / h) được đo bằng GPS và khoảng cách di chuyển. Cảnh báo quá mức, ghi lại tốc độ tối đa. Vị trí và thời gian của tốc độ tối đa được hiển thị trên bản đồ. Thông báo lỗi đo GPS.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đồng hồ tốc độ km / h GPS

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--