Máy tính Thuế Bán hàng Canada

Máy tính Thuế Bán hàng Canada

Nhà phát triển: 9191-5256 Quebec Inc.

Miễn phí

Máy tính Thuế Bán hàng Canada Miễn phí

Máy tính Thuế Bán hàng Canada

Nhà phát triển: 9191-5256 Quebec Inc.

Ảnh màn hình

Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada
Máy tính Thuế Bán hàng Canada

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng này sẽ tính toán một mức giá trước hoặc sau thuế doanh thu cho bất kỳ tỉnh của Canada và bao gồm một máy tính tip dịch vụ.

Các tính năng chính
- Tính thuế bán hàng của Canada như HST, GST và PST.
- Tính số tiền trước và sau thuế doanh thu Canada
- Mẹo máy tính bao gồm

RẤT HỮU ÍCH CHO
- Các chủ doanh nghiệp
- Tự làm người
- Khách du lịch đến Canada
- Waiter và nữ hầu bàn trong nhà hàng
- Tất cả những người đưa ra một tip tại nhà hàng

TỈNH CỦA LÃNH THỔ VÀ CANADA
Quebec, Ontario, British Columbia, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Prince Edward Island, Northwest Territories, Yukon, Nunavut

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Máy tính Thuế Bán hàng Canada

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--