Meta Business Suite
4.7 / 61,5 N đánh giá

Meta Business Suite

Nhà phát triển: Meta Platforms, Inc.

Miễn phí

Meta Business Suite Miễn phí
4.7 / 61,5 N đánh giá

Meta Business Suite

Nhà phát triển: Meta Platforms, Inc.

Ảnh màn hình

Meta Business Suite
Meta Business Suite
Meta Business Suite
Meta Business Suite

Mô tả bởi nhà phát triển

Tăng trưởng kinh doanh và và kết nối với nhiều người hơn bằng Meta Business Suite. Dùng ứng dụng này để:


• Tạo, lên lịch, quản lý bài viết và tin trên Trang Facebook cũng như tài khoản Instagram của bạn
• Kết nối với nhiều khách hàng hơn bằng cách trả lời tất cả tin nhắn và bình luận ở cùng một nơi - bạn thậm chí có thể thiết lập tin trả lời tự động để tiết kiệm thời gian
• Xem thông tin chi tiết về cách mọi người tương tác với các bài viết, tin và quảng cáo của bạn để tạo nội dung phù hợp với họ
• Xem thông báo và danh sách việc cần làm để luôn nắm được thông tin quan trọng nhất

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Meta Business Suite

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--