Thủy Triều và Dòng Chảy HD
3.0 / 4 đánh giá

Thủy Triều và Dòng Chảy HD

Nhà phát triển: Flytomap

Miễn phí

Thủy Triều và Dòng Chảy HD Miễn phí
3.0 / 4 đánh giá

Thủy Triều và Dòng Chảy HD

Nhà phát triển: Flytomap

Ảnh màn hình

Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD
Thủy Triều và Dòng Chảy HD

Mô tả bởi nhà phát triển

"Tính toán thủy triều thời gian thực tại vị trí GPS của bạn.
Thuật toán độc quyền được cấp bằng sáng chế của chúng tôi tính toán dòng chảy thủy triều của bất kỳ GPS trên thế giới. Không cần biết vĩ độ, kinh tuyến hoặc mã zip của bạn. Số iPhone hoặc iPod Touch của bạn để giúp bạn tìm hiểu.
Không yêu cầu kết nối internet
Hãy thử nó, bạn sẽ thích ứng dụng này và các tính năng của nó! "

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Thủy Triều và Dòng Chảy HD

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--