Báo VnExpress - Tin tức 24h

Báo VnExpress - Tin tức 24h

Nhà phát triển: FPT

Miễn phí

Báo VnExpress - Tin tức 24h Miễn phí

Báo VnExpress - Tin tức 24h

Nhà phát triển: FPT

Ảnh màn hình

Báo VnExpress - Tin tức 24h

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng của báo điện tử VnExpress. Tin tức 24h; Covid-19; thời sự chính trị, kinh tế-xã hội, thể thao, giải trí... trong và ngoài nước.

- Miễn phí
- Tốc độ
- Cá nhân hoá theo trải nghiệm người dùng
- Infographic, đồ hoạ, biểu đồ đẹp mắt, dễ hiểu

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Báo VnExpress - Tin tức 24h

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--