Fairy Tale Kids Puppet Theatre

Fairy Tale Kids Puppet Theatre

Nhà phát triển: Duncan Cuthbertson

Miễn phí

Fairy Tale Kids Puppet Theatre Miễn phí

Fairy Tale Kids Puppet Theatre

Nhà phát triển: Duncan Cuthbertson

Ảnh màn hình

Fairy Tale Kids Puppet Theatre

Mô tả bởi nhà phát triển

Nhà hát Múa rối Fairy Tale
Con của bạn sẽ yêu thích việc có thể biểu diễn được chương trình rối của riêng họ, giống như họ sẽ làm trên một rạp hát rối thật

Nhà hát Múa rối Fairy Tale
Con của bạn sẽ yêu thích việc có thể biểu diễn được chương trình rối của riêng họ, giống như họ sẽ làm trên một rạp hát rối thật

Ứng dụng tuyệt vời cho trẻ em ở mọi lứa tuổi,

Tính năng ứng dụng:
Có thể thay đổi nền sân khấu
Có thể chọn từ một lựa chọn các nhân vật truyện cổ tích
Có thể di chuyển tất cả các nhân vật cổ tích

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Fairy Tale Kids Puppet Theatre

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--