ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
5.0 / 1 đánh giá

ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa

Nhà phát triển: Headlight Software, Inc.

Miễn phí

ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa

Nhà phát triển: Headlight Software, Inc.

Ảnh màn hình

ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa
ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa

Mô tả bởi nhà phát triển

à sổ địa chỉ của bạn một bộ sưu tập lộn xộn liên lạc nhập khẩu từ điện thoại cũ và máy tính? Sử dụng ContactClean để loại bỏ bản sao và tìm thấy thiếu dữ liệu để làm sạch sổ địa chỉ của bạn! Kết hợp một số địa chỉ liên lạc một phần cho cùng một người vào một hoàn chỉnh duy nhất.

Tự động dọn dẹp tìm thấy địa chỉ liên lạc trùng lặp có cùng tên và cùng một điện thoại hoặc email một cách nhanh chóng và tự động kết hợp tăng gấp đôi. Hoặc dọn dẹp chính mình, để quyết định làm thế nào để kết hợp thành một đôi.

Tìm địa chỉ liên lạc misnamed, chẳng hạn như những người chỉ có một tên đầu tiên, để nhanh chóng thêm các bộ phận còn thiếu. Thậm chí còn tìm kiếm và thay thế để có được loại bỏ thông tin cũ mà các điện thoại khác có thể đã để lại xung quanh trong sổ địa chỉ của bạn.

Dễ dàng gửi email cho mình một bản sao lưu sổ địa chỉ của bạn, xóa lô địa chỉ liên lạc cũ chỉ với một vài thao tác, và nhiều hơn nữa.

Chú ý: Ứng dụng này hoạt động tốt nhất nếu địa chỉ liên lạc của bạn được đồng bộ hóa với iCloud. Đồng bộ với các nguồn dữ liệu khác, chẳng hạn như máy tính của bạn hoặc máy chủ khác, có thể sau "sửa chữa" các địa chỉ liên lạc trở lại với cách họ trước khi bạn làm sạch chúng!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ContactClean Pro - Sổ địa chỉ Cleanup & Sửa chữa

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--