iGeoTrans X Lite
4.6 / 5,1 N đánh giá

iGeoTrans X Lite

Nhà phát triển: TRAN TRUNG CHUYEN

Miễn phí

iGeoTrans X Lite Miễn phí
4.6 / 5,1 N đánh giá

iGeoTrans X Lite

Nhà phát triển: TRAN TRUNG CHUYEN

Ảnh màn hình

iGeoTrans X Lite
iGeoTrans X Lite

Mô tả bởi nhà phát triển

iGeoTrans X là một ứng dụng đám mây trên smartphone, được tạo ra nhằm mục đích giải quyết các vấn đề phổ biến trong việc định vị GPS/GIS và thu thập dữ liệu thực địa của người dùng bằng cách sử dụng iPhone hoặc iPad. iGeoTrans giúp thực hiện nhiều nhiệm vụ đo đạc, khảo sát, lập bản đồ chuyên đề, tìm điểm mốc, khảo sát các tuyến đo đạc, đo khoảng cách, diện tích, thu thập thông tin thuộc tính các đối tượng địa lý tại thực địa.
___________________
Bạn có thể làm gì với iGeoTrans X?
- Ghi lại lộ trình từ một vị trí cụ thể đến khu vực khảo sát và hiển thị trên bản đồ.
- Đo khoảng cách giữa hai vị trí cụ thể theo tọa độ hoặc chọn trên bản đồ.
- Đo diện tích của một vùng theo danh sách tọa độ hoặc chọn trên bản đồ.
- Chụp ảnh có gắn tọa độ GPS.
- Tạo các Điểm mốc, Tuyến đường, Vùng bao bằng cách sử dụng định vị GPS, hoặc nhập vào từ file tọa độ.
- Tạo các đối tượng địa lý (Features) bằng cách sử dụng Điểm, Đường, Vùng với biểu mẫu tùy chỉnh để nhập dữ liệu thuộc tính.
- Đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị khác nhau thông qua tài khoản iCloud.
- Xuất dữ liệu theo các định dạng phổ biến để chia sẻ với các phần mềm khác.
- Quản lý các lớp bản đồ nền phổ biến, cho phép thêm lớp phủ bản đồ.
- Tìm kiếm theo địa danh, đối tượng địa lý, lộ trình.
- Quản lý khu vực khảo sát và biểu mẫu tùy chỉnh.
- Quản lý các thiết lập nâng cao.
__________________________________
Chúng tôi rất muốn lắng nghe từ người dùng và hy vọng bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi.
Điện thoại hỗ trợ: 098-344-8779
Facebook: https://www.facebook.com/iGeoTrans/
Website: https://geomatics.vn

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app iGeoTrans X Lite

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--