Đọc Thánh Kinh
1.0 / 1 đánh giá

Đọc Thánh Kinh

Nhà phát triển: Crose-Tech Company

Miễn phí

Đọc Thánh Kinh Miễn phí
1.0 / 1 đánh giá

Đọc Thánh Kinh

Nhà phát triển: Crose-Tech Company

Ảnh màn hình

Đọc Thánh Kinh
Đọc Thánh Kinh
Đọc Thánh Kinh
Đọc Thánh Kinh

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm đọc Kinh Thánh cùng với sự hỗ trợ đầy đủ cho Việt và tiếng Anh song ngữ.

Bible reading software along with full support for Vietnamese and English bilingual.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Đọc Thánh Kinh

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--