đàn ghi ta

đàn ghi ta

Nhà phát triển: On Beat Limited

Miễn phí

đàn ghi ta Miễn phí

đàn ghi ta

Nhà phát triển: On Beat Limited

Ảnh màn hình

đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta
đàn ghi ta

Mô tả bởi nhà phát triển

Bao giờ muốn tìm hiểu để chơi các bài hát trên guitar? Vâng bây giờ bạn có thể vào ứng dụng miễn phí này.

Các tính năng: -

* Lựa chọn từ một lựa chọn lớn các bài hát phổ biến và truyền thống để tìm hiểu.
* Tất cả các âm thanh được ghi lại trên một cây guitar sống trong một phòng thu chuyên nghiệp cho một chất lượng âm thanh vượt trội.
* Một băn khoăn đầy đủ để tạo ra bài hát của riêng bạn.
* Hành động strumming thực sự để chơi hợp âm.
* Nhổ dây duy nhất.
* Chơi hợp âm đầy đủ tại các liên lạc của một nút.
* Chuyển hướng dễ dàng giữa các trang guitar.
* Bài hát mới được thêm vào tất cả các thời gian.

Bạn còn chờ gì nữa? Cài đặt ngay bây giờ cho miễn phí.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app đàn ghi ta

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--