Johnny Grammar Word Challenge

Johnny Grammar Word Challenge

Nhà phát triển: British Council

Miễn phí

Johnny Grammar Word Challenge Miễn phí

Johnny Grammar Word Challenge

Nhà phát triển: British Council

Ảnh màn hình

Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge
Johnny Grammar Word Challenge

Mô tả bởi nhà phát triển

Học từ vựng, ngữ pháp và chính tả tiếng Anh MIỄN PHÍ! Giành huy hiệu và thi đấu trong bảng xếp hạng toàn cầu với hơn 130,000 học viên.

Hãy hoàn thành trước thời hạn và trả lời càng nhiều câu hỏi về lỗi chính tả, từ vựng, và ngữ pháp nhất có thể trong bài trắc nghiệm 60 giây này!

Johnny Grammar’s Word Challenge là một bài trắc nghiệm cho những người học Tiếng Anh để kiểm tra vốn từ vựng, lỗi chính tả và ngữ pháp thông dụng xuất hiện trong tiếng Anh hàng ngày.

Các tính năng chính:
* 3 cấp độ - Dễ (Easy), Trung bình (Medium), Khó (Hard)
* 3 loại bài trắc nghiệm – từ ngữ (Words), ngữ pháp (Grammar), chính tả (Spelling)
* 10 chủ đề thông dụng – Thực phẩm và Nhà hàng, Du lịch, Cuộc Hội thoại Nhỏ, Thói quen, vv…
* Kiếm phù hiệu khi chơi và chia sẻ với những người khác.
* Cạnh tranh với những người khác trên một bảng xếp hạng toàn cầu.
* Chia sẻ phù hiệu với những người khác trên một bảng xếp hạng!
* Đưa ý kiến phản hồi về các câu trả lời sai để nâng cao quá trình học của bạn.

Tìm các hoạt động ngôn ngữ thú vị hơn tại
https://www.britishcouncil.org/learnenglish

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Johnny Grammar Word Challenge

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--