Tiếp thị & Gia đình Magazine
4.2 / 625 đánh giá

Tiếp thị & Gia đình Magazine

Nhà phát triển: Sun Flower Media Co. Ltd.

Miễn phí

Tiếp thị & Gia đình Magazine Miễn phí
4.2 / 625 đánh giá

Tiếp thị & Gia đình Magazine

Nhà phát triển: Sun Flower Media Co. Ltd.

Ảnh màn hình

Tiếp thị & Gia đình Magazine
Tiếp thị & Gia đình Magazine

Mô tả bởi nhà phát triển

* Bạn là người phụ nữ năng động, nhưng cũng vì thế mà bạn rất bận rộn. Không chỉ gánh vác trách nhiệm xã hội, bạn còn phải dành thời gian chăm sóc gia đình. Bạn còn cần đầu tư để cải thiện tình hình tài chính của gia đình. Bao nhiêu lo toan, vất vả bạn phải chịu đựng. Bạn đã chăm sóc bản thân chưa? Bạn là tài sản của gia đình, vì thế chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ cho bản thân là điều kiện tiên quyết để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Hãy download Tiếp Thị Gia Đình vào ngày thứ Hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng để giải trí, đồng thời thu thập các bí quyết chăm sóc gia đình, con cái và bản thân. Tạp chí hoàn toàn miễn phí!

* Are you a busy and dynamic woman? You don’t only have social responsibility, but also have to take care of your family. Have you taken care enough of yourself? You are your family’s assets. Caring for yourself is essential to keep your family happy and prosperous. The news and knowledge in Tiep Thi & Gia Dinh, presented in an entertaining way, help you and your family achieve health, happiness and prosperity. Download the magazine every second and fourth Monday of each month for your reading. More than that, our service is free of charge. Stay tuned!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tiếp thị & Gia đình Magazine

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--