Duo Mobile
2.5 / 40 đánh giá

Duo Mobile

Nhà phát triển: Duo Security LLC

Miễn phí

Duo Mobile Miễn phí
2.5 / 40 đánh giá

Duo Mobile

Nhà phát triển: Duo Security LLC

Ảnh màn hình

Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile
Duo Mobile

Mô tả bởi nhà phát triển

Duo Mobile kết hợp với dịch vụ xác thực hai yếu tố của Duo Security để thông tin đăng nhập được an toàn hơn. Ứng dụng tạo mật mã để đăng nhập và có thể nhận thông báo đẩy để dễ dàng xác thực bằng một lần chạm trên iPhone, iPad hoặc Apple Watch của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Duo Mobile để quản lý xác thực hai yếu tố cho các ứng dụng và dịch vụ web khác sử dụng mật mã.

Lưu ý: Đối với tài khoản Duo, Duo Mobile cần được kích hoạt và liên kết với tài khoản của bạn trước khi hoạt động. Bạn sẽ nhận được một liên kết kích hoạt như một phần trong quá trình đăng ký của Duo. Bạn có thể thêm tài khoản của bên thứ ba bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể tìm thấy thỏa thuận cấp phép cho thư viện Nguồn mở của bên thứ ba được sử dụng trong Duo Mobile tại https://www.duosecurity.com/legal/open-source-licenses.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Duo Mobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan