Từ điển Tiếng Phần Lan

Từ điển Tiếng Phần Lan

Nhà phát triển: iThinkdiff

Miễn phí

Từ điển Tiếng Phần Lan Miễn phí

Từ điển Tiếng Phần Lan

Nhà phát triển: iThinkdiff

Ảnh màn hình

Từ điển Tiếng Phần Lan

Mô tả bởi nhà phát triển

• Từ điển song ngữ tiếng Anh sang Tiếng Phần Lan và Tiếng Phần Lan sang tiếng Anh
• Phần mềm dịch và dịch thuật từ và cụm từ Tiếng Phần Lan sang tiếng Anh
• Hơn 350.000 từ và cụm từ có thể được sử dụng ngoại tuyến
• Phát âm ngoại tuyến và dịch bất kỳ câu nào
• Quét văn bản trong ảnh bằng cách chĩa camera để tìm kiếm trong từ điển
• Được tạo dành cho học sinh, giáo viên, du khách và người học ngôn ngữ
• Có từ điển đồng nghĩa, từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa
• Dịch các từ đơn lẻ, cụm từ hoặc toàn bộ câu
• Chạm vào một từ để tìm kiếm chéo
• Đánh dấu trang và lịch sử gần đây để nhắc lại ngay lập tức
• Phần Từ trong ngày để học các từ IELTS, TOEFL và SAT
• Nhiều trò chơi giúp cải thiện tiếng Anh và từ vựng Tiếng Phần Lan
• Phát âm ngoại tuyến giúp học từ vựng đúng cách
• Thẻ flash và Từ trong ngày giúp cải thiện từ vựng
• Từ điển cụm từ và thành ngữ, Cụm từ trong ngày và Thẻ cụm từ giúp học nói các cụm từ thông dụng
• Trích dẫn trong ngày giúp tăng sự hiểu biết và động lực học tập

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Từ điển Tiếng Phần Lan

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--