Flashlight & Morse

Flashlight & Morse

Nhà phát triển: Daniel Kiefer

Miễn phí

Flashlight & Morse Miễn phí

Flashlight & Morse

Nhà phát triển: Daniel Kiefer

Ảnh màn hình

Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse
Flashlight & Morse

Mô tả bởi nhà phát triển

-Light, Morse và Strobe
Điều chỉnh -Brightness
-Screen Khóa

Khởi đầu rất nhanh của đèn pin !!!

Đây là ánh đuốc tốt nhất App sử dụng ánh sáng flash của bất kỳ thiết bị iOS và nó cũng hỗ trợ iPhone 3G 3Gs và iPod touch sử dụng đồ họa và hoạt hình HQ.
Chúng tôi có một khởi đầu rất nhanh của App. Thậm chí không mất một giây để khởi động các ứng dụng. Sau khi nó được bắt đầu, bạn đã sẵn sàng để mang lại ánh sáng trong bóng tối.

Có 3 chế độ khác nhau.
Các chế độ đèn pin, đó là chế độ khởi động, nơi bạn có thể chuyển đổi ứng dụng của bạn và tắt.
Các chế độ cho phép bạn morse tín hiệu morse, cũng thực hiện rất nhanh
chế độ này.
Và chúng ta có một chế độ nhấp nháy, nơi bạn có thể thay đổi tần số.
Các tần số cũng được thể hiện ở một chỉ số.

Bạn cũng có thể Morse bất kỳ văn bản mà bạn muốn, trong trường hợp kịch bản cuối cùng trên thế giới.

Hơn nữa chúng tôi tích hợp một số âm thanh và hình ảnh động, mà cung cấp cho bạn những cảm giác của ngọn đuốc thực.

Không bao giờ được sợ hãi trong bóng tối một lần nữa.

Xin lưu ý rằng việc sử dụng ánh sáng đèn flash có thể rút ngắn rõ ràng năng lượng pin của bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Flashlight & Morse

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--