Xúc xắc

Xúc xắc

Nhà phát triển: Lukas Lubbe

Miễn phí

Xúc xắc Miễn phí

Xúc xắc

Nhà phát triển: Lukas Lubbe

Ảnh màn hình

Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc
Xúc xắc

Mô tả bởi nhà phát triển

Một con xúc xắc đơn giản. Không hơn không kém.

- Chọn giữa nhiều loại xúc xắc.
- Sử dụng lên đến sáu viên xúc xắc cùng một lúc.
- Lăn xúc xắc lần lượt hoặc tất cả cùng nhau.
- Các loại xúc xắc: d2, d4, d6, d8, d10, d12, d20

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Xúc xắc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--