Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
4.7 / 503 đánh giá

Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary

Nhà phát triển: PPCLINK Software

Miễn phí

Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary Miễn phí
4.7 / 503 đánh giá

Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary

Nhà phát triển: PPCLINK Software

Ảnh màn hình

Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary
Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary

Mô tả bởi nhà phát triển

Từ điển Anh Việt số 1 trên Appstore.
Từ điển Anh Việt Anh là một bộ từ điển hoàn hảo cho người Việt học tiếng Anh và người nước ngoài học tiếng Việt.

Dữ liệu của từ điển vô cũng phong phú với 09 bộ từ điển offline và 04 bộ từ điển online.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT:

► Tìm kiếm thông minh
• Tìm nâng cao (1): tìm gần đúng (WildCard)
• Tìm nâng cao (2): tìm theo tổ hợp kí tự (Anagram)
• Tìm nâng cao (3): tìm theo phát âm (Phonetic - English only)

► Dữ liệu rất phong phú

09 bộ từ điển offline:
• WordNet 3.0, Thesaurus
• English-Vietnamese, Vietnamese-English, Vietnamese-Vietnamese
• GRE Vocabulary, SAT Vocabulary, TOEFL Vocabulary
• VOA WordBook

04 bộ từ điển online: Mobile Answers, Mobile Wikipedia, WordReference

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Việt-Việt:
• Từ điển Anh-Việt: 386.105 nghìn từ, có phát âm.
• Từ điển Việt-Anh: 42.122 nghìn từ.
• Từ điển Việt-Việt: 30.155 nghìn từ.

Có phát âm tiếng Việt và tiếng Anh

► Ngữ pháp & TOEFL Test
• Module VOA luyện kỹ năng nghe & đọc hiểu
• GRE, SAT & TOEFL Test

► Tính năng thông minh & Tiện ích
• Tra từ trực tiếp ngay trong nghĩa
• "Words of the day"
• Danh sách từ yêu thích (Word Favorites list)
• Danh sách từ vừa tra (Word History list)
• Ghi chú cho từ (Notes)

► Dịch Online

• Hỗ trợ dịch Online cho 36 ngôn ngữ trên thế giới.

--------------

Top 1 Vietnamese Dictionary on Appstore
English Vietnamese English Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPhone/iPod touch with clear design, friendly interface, simple search functionality and speaking module for English keywords make learning foreign language easier than ever.

► Noteworthy
• Comprehensive content by many built-in & online dictionaries
• Smart word searching including spell-check
• Quick gathering word's definition from many dictionaries
• Quick link for synonyms, antonyms, hyponyms, ...
• English learning tool, Audio pronunciations

► Comprehensive contents

- VOA Special English modules for improving listening & reading skill.
- Etymology dictionary with 35,500 entries
- Idiom dictionary with 2,800 entries

• Built-in dictionaries:

- English to Vietnamese dictionary with 386,105 entries
- Vietnamese to English dictionary with 42,122 entries
- Vietnamese to Vietnamese dictionary with 30,155 entries
- Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
- Thesaurus with 20,000 entries
- Word list and test modules for GRE, SAT, TOEFL

• Online dictionaries: Baamboo English – Vietnamese, Google_dictionary, MobileAnswer, MobileWikipedia, WordReference

• Audio pronunciation; 120,000 pronunciation samples in IPA

► Smart Searching
• Wildcard, Anagram & Phonetic search
• Spell-check for English keywords

► Advanced functions
• "Words of The Day"
• Favorites & History list
• Notes for learning words
• Support Online Translation for 36 languages

► Note: The dictionary does not required an internet connection except online dictionaries and Online translation.

* Keyword Search:
English language: tu dien,anh viet,viet anh,từ điển,việt,viet dict,english,vietnamese dictionary,tra tu,voa,toefl

Vietnamese language: tu dien,anh viet,viet anh,từ điển,việt,viet dict,english,vietnamese dictionary,tra tu,voa,toefl

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tu Dien Anh Viet - Vietnamese English Dictionary

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

Cài đặt cho điện thoại Android

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại Google Play Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "Cài Đặt" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--