Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc

Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Miễn phí

Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc Miễn phí

Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc

Nhà phát triển: VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Ảnh màn hình

Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc
Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc
Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc
Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc
Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc
Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc

Mô tả bởi nhà phát triển

Hệ thống Sổ tay Đảng viên Vĩnh phúc được xây dựng với mục tiêu triển khai các chương trình hành động từ Đảng bộ tỉnh và các Ban Đảng đến các Đảng viên nhanh chóng, kịp thời nhằm nâng cao hoạt động của các tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ. Hệ thống cho phép các Đảng viên ngoài tiếp cận nhanh chóng từ Đảng bộ còn là nơi để Đảng viên tự quản lý các thông tin cá nhân, tài liệu Đảng cũng như đóng góp ý kiến để xây dựng tổ chức Đảng, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Sổ tay Đảng viên Vĩnh Phúc

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan