ReviewCongTy
5.0 / 3 đánh giá

ReviewCongTy

Nhà phát triển: Ho Si Tuan

Miễn phí

ReviewCongTy Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

ReviewCongTy

Nhà phát triển: Ho Si Tuan

Ảnh màn hình

ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy
ReviewCongTy

Mô tả bởi nhà phát triển

Review Công Ty là nơi để người dùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm làm việc ở các công ty.

Review Công Ty là nơi để người dùng chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm làm việc ở các công ty.
Toàn bộ thông tin đăng tải lên ReviewCôngTy là do người dùng cung cấp, người dùng đăng thông tin lên ReviewCôngTy chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.
Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xoá bỏ nội dung đăng tải bời người dùng.
Không được phép đăng tải nội dung liên quan đến:
- Chính trị
- Tôn giáo
- Phân biệt chủng tộc, giới tính
- Ngôn từ thù địch, xúc phạm
- Văng tục
Mọi thông tin hỗ trợ yêu cầu thêm công ty, xoá review, xoá bình luận và các vấn đề khác vui lòng liên hệ: hosituan.work@gmail.com
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app ReviewCongTy

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan