TikDown Tải xuống video TikTok
4.9 / 61 đánh giá

TikDown Tải xuống video TikTok

Nhà phát triển: Meryem Ercan

Miễn phí

TikDown Tải xuống video TikTok Miễn phí
4.9 / 61 đánh giá

TikDown Tải xuống video TikTok

Nhà phát triển: Meryem Ercan

Ảnh màn hình

TikDown Tải xuống video TikTok
TikDown Tải xuống video TikTok
TikDown Tải xuống video TikTok

Mô tả bởi nhà phát triển

TikDown sẽ mở ra chân trời của bạn. Tìm ý tưởng mới và lưu chúng trong một ứng dụng. Tạo bộ sưu tập phù hợp với sở thích của bạn! Bắt đầu thu thập nội dung cho bộ sưu tập của bạn.

Bất tử hóa ý tưởng của bạn.

Mọi thứ đều bắt đầu từ một ý tưởng và được xây dựng.

TikDown cung cấp cho bạn một giao diện rất dễ sử dụng và giúp bạn sắp xếp tất cả nội dung của mình.

Đặc trưng

- Tạo bộ sưu tập không giới hạn
- Lưu mọi thứ. (Hình ảnh, Video, Trang web, v.v.)
- Truy cập URL bạn đã lưu bất cứ khi nào bạn muốn!Support:
tikdown.team@gmail.com

Privacy Policy
https://tik-down.netlify.app/privacy-policy.html

Terms of use
https://tik-down.netlify.app/terms.html

EULA
https://tik-down.netlify.app/eula.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app TikDown Tải xuống video TikTok

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan