chủ đề gấu trúc - vật dụng
5.0 / 7 đánh giá

chủ đề gấu trúc - vật dụng

Nhà phát triển: BC LTD

Miễn phí

chủ đề gấu trúc - vật dụng Miễn phí
5.0 / 7 đánh giá

chủ đề gấu trúc - vật dụng

Nhà phát triển: BC LTD

Ảnh màn hình

chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng
chủ đề gấu trúc - vật dụng

Mô tả bởi nhà phát triển

Tùy chỉnh Màn hình chính và Màn hình khóa của bạn với thiết lập dễ dàng! Mệt mỏi với phong cách thông thường? Các ứng dụng của chúng tôi là giải pháp, dễ dàng tùy chỉnh màn hình chính của bạn. Biểu tượng thẩm mỹ, vật dụng, hình nền và chủ đề tùy chỉnh!

Bộ sưu tập khổng lồ gồm Chủ đề, Biểu tượng, Tiện ích và Hình nền. Chọn nguồn cảm hứng yêu thích của bạn và cá nhân hóa thiết bị của bạn! Nào!

Những đặc điểm chính:
- Tùy chỉnh Màn hình chính của bạn, khám phá thêm cảm hứng
- Theme Customizer, thiết kế các chủ đề cá tính của bạn
- Bộ sưu tập widget khổng lồ, thiết kế các widget cá tính của bạn
- Biểu tượng thẩm mỹ, thay thế các biểu tượng ứng dụng mặc định của bạn
- Hình nền tuyệt vời, tạo giao diện tuyệt vời cho điện thoại của bạn

Oh, bạn còn chờ gì nữa? Hãy đến để tạo giao diện tuyệt đẹp cho Màn hình chính và Màn hình khóa của bạn!Mô tả dịch vụ đăng ký tự động
- Thanh toán sẽ được tính vào tài khoản iTunes của bạn khi xác nhận mua hàng.
- Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tự động gia hạn được tắt 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại. Các tài khoản sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc giai đoạn hiện tại và một khoản phí gia hạn sẽ được cung cấp.
- Phần chưa sử dụng của thời gian dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ bị mất khi người dùng mua đăng ký sản phẩm đó.

Chính sách Người dùng: https://themesapppro.blogspot.com/2022/09/userpolicy.html
Chính sách Bảo mật: https://themesapppro.blogspot.com/2022/09/blog-post.html

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app chủ đề gấu trúc - vật dụng

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan