QR code • Quét mã vạch
4.6 / 24 đánh giá

QR code • Quét mã vạch

Nhà phát triển: MEDIA DABL, TOV

Miễn phí

QR code • Quét mã vạch Miễn phí
4.6 / 24 đánh giá

QR code • Quét mã vạch

Nhà phát triển: MEDIA DABL, TOV

Ảnh màn hình

QR code • Quét mã vạch
QR code • Quét mã vạch
QR code • Quét mã vạch

Mô tả bởi nhà phát triển

Trình đọc mã QR • Quét mã vạch là trình đọc và tạo mã QR nhanh nhất. Bạn có thể nhanh chóng quét và tạo mã QR bằng ứng dụng này bằng điện thoại di động của mình.

Ứng dụng này có các tính năng hữu ích và mạnh mẽ nhất:
- Ứng dụng tạo QR cung cấp nhiều loại mã QR, chẳng hạn như URL, văn bản, SMS, Wi-Fi, liên hệ, sự kiện, email, địa chỉ và mạng xã hội, v.v.
- Với Trình đọc mã QR • Quét mã vạch, bạn có thể dễ dàng quét ảnh để lấy mã QR hoặc điều chỉnh thu phóng bằng tính năng tự động lấy nét.
- Chia sẻ mã QR đã tạo với bạn bè của bạn qua ứng dụng, mạng xã hội, email hoặc tin nhắn văn bản.
- QR Scanner tự động nhận dạng, quét và giải mã mã QR, các loại mã vạch và datamatrix.
- Lưu giữ lịch sử các mã QR được quét hoặc tạo.

Cần đăng ký để sử dụng các tính năng của ứng dụng.
Chính sách Bảo mật: http://mediadabl.tilda.ws/privacypolicy
Điều kiện hoạt động: http://mediadabl.tilda.ws/termsofuse

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app QR code • Quét mã vạch

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan