Dremonfood

Dremonfood

Nhà phát triển: Tran Trung Hieu

Miễn phí

Dremonfood Miễn phí

Dremonfood

Nhà phát triển: Tran Trung Hieu

Ảnh màn hình

Dremonfood
Dremonfood

Mô tả bởi nhà phát triển

Cập nhật số lượng của sản phẩm khi đặt hàng thành công.

Dễ dàng đặt món, tăng cường dinh dưỡng

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Dremonfood

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan