Tool Phân tích Tài Xỉu
3.2 / 19 đánh giá

Tool Phân tích Tài Xỉu

Nhà phát triển: Dung Le Van

Miễn phí

Tool Phân tích Tài Xỉu Miễn phí
3.2 / 19 đánh giá

Tool Phân tích Tài Xỉu

Nhà phát triển: Dung Le Van

Ảnh màn hình

Tool Phân tích Tài Xỉu
Tool Phân tích Tài Xỉu
Tool Phân tích Tài Xỉu
Tool Phân tích Tài Xỉu
Tool Phân tích Tài Xỉu

Mô tả bởi nhà phát triển

Thống kê và phân tích kết quả tài xỉu của 1 số trang web lớn ở Việt Nam

-Dự đoán tài xỉu phiên sắp tới
-Hỗ trợ mau về bờ
-Kết quả mang tính tham khảo

=======
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
-Ứng dụng này do bên thứ ba phát triển, không liên quan tới các trang web cá cược tài xỉu, trong đó và/hoặc bao gồm các trang web còn hoạt động
trong hiện tại và/hoặc quá khứ.
-Ứng dụng không can thiệp vào kết quả hiện có trên các trang web.
-Tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất khi sử dụng ứng dụng này. Nên cân nhắc cẩn thận trước khi ra quyết định đặt cược.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tool Phân tích Tài Xỉu

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan