SBS Mobile
5.0 / 1 đánh giá

SBS Mobile

Nhà phát triển: SacomBank-SBS

Miễn phí

SBS Mobile Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

SBS Mobile

Nhà phát triển: SacomBank-SBS

Ảnh màn hình

SBS Mobile
SBS Mobile
SBS Mobile
SBS Mobile
SBS Mobile

Mô tả bởi nhà phát triển

Phần mềm SacombankSBS Mobile là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SacombankSBS) dùng để giao dịch chứng khoán trên điện thoại di động với các tính năng nâng cao bao gồm:
- Quản lý tài khoản
- Thông tin thị trường cập nhật tức thời
- Bảng giá chứng khoán cập nhật tức thời
- Tin tức
- Đặt lệnh và quản lý lệnh (đặt, xem, sửa và hủy lệnh)
- Quản lý danh mục đầu tư
- Chuyển tiền
- Các sao kê lệnh, sao kê tiền và chứng khoán
- Thông báo bằng tin nhắn
Thiết bị yêu cầu:
- iPhone cài hệ điều hành iOS 6 trở lên
- iPad cài hệ điều hành iOS 6 trở lên

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SBS Mobile

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan