KuCat Toss Fish

KuCat Toss Fish

Nhà phát triển: Nguyen Chuc Thi

Miễn phí

KuCat Toss Fish Miễn phí

KuCat Toss Fish

Nhà phát triển: Nguyen Chuc Thi

Ảnh màn hình

KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish
KuCat Toss Fish

Mô tả bởi nhà phát triển

BẠN có thể nhấn nhanh đến mức nào? Tìm hiểu với trò chơi này! Bạn kiểm soát một con mèo và loại bỏ kẻ thù trong khi bảo vệ ngôi nhà của bạn.

- Thu thập tiền xu và mở mèo mới.
- Nhấn khi bạn nhìn thấy chỉ báo ATTACK.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app KuCat Toss Fish

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan