mSchool 2.0
5.0 / 3 đánh giá

mSchool 2.0

Nhà phát triển: Huu Xung Vu

Miễn phí

mSchool 2.0 Miễn phí
5.0 / 3 đánh giá

mSchool 2.0

Nhà phát triển: Huu Xung Vu

Ảnh màn hình

mSchool 2.0
mSchool 2.0
mSchool 2.0
mSchool 2.0
mSchool 2.0
mSchool 2.0

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng trường học thông minh mSchool
Đối tượng sử dụng: Nhà trường, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh đã đăng ký sử dụng.
* Kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu học sinh do Sở Giáo Dục và Đào tạo Tp Hồ Chí Minh Quản lý

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app mSchool 2.0

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan