Tuổi Trẻ Việt Nam
5.0 / 1 đánh giá

Tuổi Trẻ Việt Nam

Nhà phát triển: ALOHA ECOMMERCE JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

Tuổi Trẻ Việt Nam Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Tuổi Trẻ Việt Nam

Nhà phát triển: ALOHA ECOMMERCE JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

Tuổi Trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam
Tuổi Trẻ Việt Nam

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng hỗ trợ quản lý thành viên tổ chức.

Ứng dụng Tuổi Trẻ Việt Nam là phiên bản Ứng dụng di động phục vụ cho công tác đoàn thanh niên nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức đoàn viên, thi và tập huấn trực tuyến, hỏi đáp và quản lý đoàn viên,... góp phần nâng cao hiệu quả tương tác giữa đoàn viên và cán bộ đoàn thanh niên các cấp.
Ngoài ra Ứng dụng còn là giải pháp chuyển đổi số hỗ trợ hiệu quả công tác đoàn thanh niên, đồng thời thông qua việc thể hiện rõ các chỉ số đánh giá chất lượng đội ngũ, ứng dụng giúp cho cán bộ đoàn thanh niên có thể đánh giá nhanh, chính xác hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, cũng như tình hình cập nhật thông tin tuyên truyền của đoàn viên trong thời đại công nghệ 4.0

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Tuổi Trẻ Việt Nam

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan