Quét mã vạch - QR Code Barcode
4.5 / 54 đánh giá

Quét mã vạch - QR Code Barcode

Nhà phát triển: BarCode Scanner

Miễn phí

Quét mã vạch - QR Code Barcode Miễn phí
4.5 / 54 đánh giá

Quét mã vạch - QR Code Barcode

Nhà phát triển: BarCode Scanner

Ảnh màn hình

Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode
Quét mã vạch - QR Code Barcode

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng quét mã vạch QR hàng đầu. Lưu trữ thông tin hàng triệu sản phẩm, cập nhật liên tục. Giúp người dùng kiểm tra thông tin tiện lợi và nhanh chóng. Hoàn toàn miễn phí.
Hỗ trợ 15 loại mã vạch & code : QR Code, Barcode, Datamatrix, Code128, Code39, EAN-8, EAN-13, Google Auth

Chức năng chính:

- Thông tin sản phẩm, nguồn gốc, giá cả hàng hoá
- QR Code detailed data cards
- Lịch sử sản phẩm
- Folders to stay organized
- Batch Scan
- CSV Export

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Quét mã vạch - QR Code Barcode

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan