Savico

Savico

Nhà phát triển: VIET NAM WINDSOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Miễn phí

Savico Miễn phí

Savico

Nhà phát triển: VIET NAM WINDSOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Ảnh màn hình

Savico
Savico
Savico
Savico
Savico

Mô tả bởi nhà phát triển

Trung tâm thương mai Savico

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Savico

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan