icredit
4.9 / 102 đánh giá

icredit

Nhà phát triển: THAI BINH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Miễn phí

icredit Miễn phí
4.9 / 102 đánh giá

icredit

Nhà phát triển: THAI BINH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Ảnh màn hình

icredit
icredit
icredit

Mô tả bởi nhà phát triển

icredit, nhanh chóng và chuyên nghiệp
"chi tiêu" và "thu nhập" giúp bạn theo dõi tất cả các khoản chi tiêu và thu nhập của mình, đồng thời hiển thị rõ ràng các hóa đơn của bạn với "Ghi lại"

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app icredit

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan