Giải Chạy Herbalife Nutrition

Giải Chạy Herbalife Nutrition

Nhà phát triển: District Technologies Pte Ltd

Miễn phí

Giải Chạy Herbalife Nutrition Miễn phí

Giải Chạy Herbalife Nutrition

Nhà phát triển: District Technologies Pte Ltd

Ảnh màn hình

Giải Chạy Herbalife Nutrition
Giải Chạy Herbalife Nutrition
Giải Chạy Herbalife Nutrition
Giải Chạy Herbalife Nutrition
Giải Chạy Herbalife Nutrition
Giải Chạy Herbalife Nutrition

Mô tả bởi nhà phát triển

Cách tham gia Giải Chạy Herbalife Nutrition thông qua Ứng dụng của Giải Chạy

Bước 1: Mua bộ sản phẩm tham gia
Mua Bộ sản phẩm tham gia Giải Chạy Herbalife Nutrition và nhận một mã tham gia duy nhất. Một phần số tiền thu được sẽ được quyên góp cho Quỹ Herbalife Nutrition Foundation để giúp đỡ các trẻ em của chương trình Casa Herbalife Nutrition tại quốc gia của bạn.

Bước 2: Đăng ký Giải Chạy Herbalife Nutrition
Đăng ký Giải Chạy Herbalife Nutrition 2022 theo hạng mục Chạy Cá Nhân hoặc Chạy Đồng Đội bằng cách nhập mã tham gia có được từ bộ sản phẩm tham gia vào Ứng dụng.

Bước 3: Chạy/ đi bộ và Gửi kết quả
Từ 01/11/2022 - 30/11/2022
Chạy/ đi bộ mọi lúc, mọi nơi! Hãy chọn sử dụng Công cụ Theo dõi Hoạt động trên Ứng dụng, Đồng bộ hóa thiết bị đeo hoặc thêm kết quả chạy/ đi bộ trên máy chạy bộ bằng cách thủ công để ghi lại kết quả chạy/ đi bộ của bạn*. Các kết quả gửi trùng lặp sẽ không được tính.

Bước 4: Nhận Phần thưởng
Hoàn thành cự li chạy/ đi bộ của bạn và nhận Chứng nhận điện tử và Huy chương về đích. Herbalife Nutrition sẽ gửi Chứng nhận điện tử đến địa chỉ email và Huy chương về đích đến địa chỉ mà bạn đã đăng ký trước ngày 31/12/2022.

*Đồng bộ hóa tài khoản của bạn với ứng dụng Sức khỏe (HealthKit) để đọc và theo dõi dữ liệu tập luyện cũng như tính điểm bảng thành tích của bạn.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Giải Chạy Herbalife Nutrition

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan