M88 Fruits
5.0 / 1 đánh giá

M88 Fruits

Nhà phát triển: Nguyen Thi Ngoc Hanh

Miễn phí

M88 Fruits Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

M88 Fruits

Nhà phát triển: Nguyen Thi Ngoc Hanh

Ảnh màn hình

M88 Fruits
M88 Fruits
M88 Fruits

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn đang tìm kiếm trò chơi toán học?

Math Fruits là trò chơi giáo dục toán học đơn giản. Bạn có thể thực hành các phép nhân với trò chơi này.

Chúc vui vẻ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app M88 Fruits

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan