Nutrilite Health Run

Nutrilite Health Run

Nhà phát triển: AMWAY BUSINESS SERVICES ASIA PACIFIC SDN. BHD.

Miễn phí

Nutrilite Health Run Miễn phí

Nutrilite Health Run

Nhà phát triển: AMWAY BUSINESS SERVICES ASIA PACIFIC SDN. BHD.

Ảnh màn hình

Nutrilite Health Run
Nutrilite Health Run
Nutrilite Health Run
Nutrilite Health Run

Mô tả bởi nhà phát triển

Chạy bộ, đạp xe hoặc những hoạt động khác - chúng tôi muốn giúp bạn vận động thể chất lành mạnh để tăng cường sức khỏe! Sử dụng ứng dụng di động Nutrilite Health Run để tham gia các hoạt động thể chất và theo dõi những sự kiện/ thử thách nhóm hoặc cá nhân của bạn. Hoàn thành mục tiêu của bạn với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm để tạo dựng lối sống lành mạnh của bạn. Hãy vận động và thể hiện tình yêu của bạn với Nutrilite nhưng quan trọng hơn cả là hãy vận động vì chính sức khỏe của bạn - sống khỏe chủ động.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Nutrilite Health Run

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan