Phổ Yên Smart City
5.0 / 1 đánh giá

Phổ Yên Smart City

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Miễn phí

Phổ Yên Smart City Miễn phí
5.0 / 1 đánh giá

Phổ Yên Smart City

Nhà phát triển: Vietnam Posts and Telecommunications Group

Ảnh màn hình

Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City
Phổ Yên Smart City

Mô tả bởi nhà phát triển

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, quan trắc môi trường, đất đai, camera... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app Phổ Yên Smart City

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan