SUNWIN CHINH THUC
2.7 / 3 đánh giá

SUNWIN CHINH THUC

Nhà phát triển: Abhi Ganatra

Miễn phí

SUNWIN CHINH THUC Miễn phí
2.7 / 3 đánh giá

SUNWIN CHINH THUC

Nhà phát triển: Abhi Ganatra

Ảnh màn hình

SUNWIN CHINH THUC
SUNWIN CHINH THUC
SUNWIN CHINH THUC
SUNWIN CHINH THUC

Mô tả bởi nhà phát triển

Bạn đang tìm kiếm trò chơi toán học?

Sunmultiplication là trò chơi giáo dục toán học đơn giản. Bạn có thể thực hành các phép nhân với trò chơi này.

Chúc vui vẻ!

Xem đầy đủ ↓

Hướng dẫn dài đặt app SUNWIN CHINH THUC

Cài đặt cho điện thoại iphone hoặc ipad

Bước 1: Vào link của ứng dụng tại App Store qua link sau: link tải ứng dụng

Bước 2: Bấm vào nút "NHẬN" để cài ứng dụng vào máy của bạn.

Bước 3: Chờ sau khi cài đặt xong, bạn có thể vào ứng dụng từ màn hình chính với logo của ứng dụng là

--

Các danh mục liên quan